• Laatu

  Uudenaikaista ajattelua laadun kehittämiseen.

 • Potilasturvallisuus

  Työkalut potilasturvallisuuden varmistamiseen.

 • Riskien hallinta

  Ratkaisu kokonaisvaltaiseen turvallisuusjohtamiseen.

 • Laatuportti

  Kaikki tarvittavat toiminnot yhden palvelun kautta.


Ainutlaatuinen palvelukokonaisuus laatu- ja turvallisuusjohtamisen tueksi

Laatuportti on helppokäyttöinen verkkopohjainen palvelu, jonka toiminnot mukautuvat organisaation tarpeisiin. Käyttö on mahdollista milloin ja mistä vaan. Tarvitset vain internetyhteyden.

Työkalut laadunarvioinnista riskien hallintaan

Laatuportti yhdistaä laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toiminnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Niiden avulla arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee helppoa ja tehokasta. Tieto on aina ajan tasalla, sen käsittely on nopeaa ja raportointi automaattista.

Palvelu sisältää laajan valikoiman toimintoja vaadittavien laadun ja riskien hallinnan prosessien tueksi, kuten auditointien tai arviointien toteuttamiseen, ohjeistuksen ja muutosten hallintaan, pätevyyksien seurantaan, tai laatu- ja turvallisuusilmoitusten tekemiseen.

Laatuportin suurimpiin hyötyihin kuuluvat kehittämistoimenpiteiden ohjaus ja seuranta. Tiedotus, ohjeistus ja koulutus -toimintojen voidaan tehokkaasti tukea muutosten läpivientiä. Automaattiset ilmoitukset ja muistutukset varmistavat systemaattisen laadun ja turvallisuuden kehittämisen.

Palvelusisältö tarpeen ja vaatimusten mukaan

Laatuportti on modulaarinen palvelukokonaisuus, jonka eri toiminnallisuudet voidaan aktivoida käyttöön organisaation tarpeiden mukaisesti. Palvelu voidaan pitää näin mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Palvelu joustaa yrityksen koon ja tarpeiden mukaan aina yhden hengen yrityksestä suuren konsernin käyttöön.

Laatuportin toiminnoilla täytät mm SHQS, ISO 9001 ja ISO 1400 laatujärjestelmien vaatimukset, sekä sosiaali- ja terveysalan laatua, potilasturvallisuutta ja riskien hallintaa koskevat lakisääteiset velvoitteet. Laatuporttiin voidaan myös määritellä rajattomasti räätälöityjä kriteeristöjä toiminnan arviointiin ja seurantaan.

Laadunarviointi:

Itsearvioinnit, auditoinnit, sisaiset laaduntarkastukset ja johdon katselmukset, havaintojen kasittely, kehitystehtävien ohjaus ja seuranta

Riskienhallinta:

Riskiarvioinnit ja riskianalyysit, riskirekisteri, riskien luokittelu, riskien hallinnan toimenpiteiden ohjaus ja seuranta

Ohjeistus:

Laatu- ja turvallisuussuunnitelmat, -käsikirjat ja toimintaohjeet, yllapito, versiohallinta ja jalkautus

Tiedotus:

Kohdennettavat tiedotteet muutosten hallinnan tueksi, luokiteltavat sisällöt ja vastaanoton seuranta

Koulutus:

Verkkokoulutukset, perehdytysohjelmat, patevyyksien hallinta ja yllapito

Raportointi:

Riskien, vaaratilanteiden tai laatupoikkeamien raportointi, luokittelu, analysointi, toimenpiteiden ohjaus ja seuranta

Seuranta:

Tilastot ja koontilistat, kartoitukset ja -kyselyt, automaattiset seurantaraportit ja hälytykset

Yhteisöt:

Vertaisoppimista tukevat keskusteluryhmät, organisaation sisaiset ja organisaatioiden valiset asiantuntijaverkostot

Valitse helposti valmiista palvelukokonaisuuksista

Laatuportin valmiit palvelupaketit tarjoavat erilaisiin tarpeisiin perustuvat selkeät vaihtoehdot palvelun käyttöön. Labqualityn asiakkaana Qualification-tason käyttö on ilmaista ja voit laajentaa käyttöä helposti sisäisen laadunarviointiin (Audit), kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan (Tools) tai riskien hallinnan ja turvallisuusjohtamisen toimintoihin (Enterprise).